Datum objave: 24. siječanj 2020.

Što je nZEB? Koje su značajke izmjena i dopuna zakona o gradnji? Koji se novi zakoni o obnovljivim izvorima energije donose u 2020. godini?

 

Direktno iz EU

Kao dio projekta zakonskog usklađivanja s EU, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u javnu je raspravu stavilo obrazac prijedloga zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu. Donosi se novi Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, a datumski se navodi drugi kvartal godine (najkasnije do kraja lipnja 2021.). Riječ je o implementaciji Direktive iz prosinca 2018. gdje se prvobitno radi o povećanju obvezujućeg cilja obnovljive energije u ukupnoj potrošnji s postojećih 27% na 32% do 2030.

Kao glavni cilj navodi se osnaživanje manjih proizvođača energije OIE (obnovljivih izvora energije) i skraćivanje procedure za dobivanje dozvola za instalaciju na maksimalno godinu dana(izvedbe od 50 kW do 1 MW). Time se upravo dodiruju problema u Hrvatskoj oko dobivanja prava proizvodnje energije iz OIE, skraćivanja predugih lista čekanja i raznih birokratskih "poteškoća". Generalno gledajući, radi se o smjernicama za financijske potpore OIE, poboljšanje suradnje, održivosti, kriterije uštede emisija stakleničkih plinova i usmjeravanje upotrebe OIE u sektorima grijanja i hlađenja (ujedno i sektor koji nas najviše zanima). 

Kad govorimo o sektoru grijanja i hlađenja, države članice EU obvezuju se na minimalni godišnji porast primjene OIE od 1.1 % i predloženi (neobavezujući) od 1.3%. 

- objava o proglašenju zakona u Narodnim novinama

 

nZEB? 

Možda se na prvu čini da i nema povezanosti, ali kroz indirektan utjecaj novi će zakoni bitno izmijeniti sliku obnove i novogradnje objekata u Hrvatskoj, buduće investicije i možebitno cijene nekretnina koje su nažalost već previsoke. Kako bi se ispoštovale odredbe i zahtjevi EU u sektoru grijanja/hlađenja, donesene su i određene izmjene od strane Ministarstva graditeljstva i prostora. Naime, radi se o takozvanim nZEB (nearly zero-energy building), odnosno "zgradama gotovo nulte energije". 

- objava Tehničkog propisa u Narodnim novinama

“Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a za koju su zahtjevi utvrđeni ovim propisom. Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti »zgrade gotovo nulte energije«; a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti »zgrade gotovo nulte energije«

- EPBD direktiva EU o nZEB zgradama

 

Zašto nZEB?

Navedene prednosti u odnosu na ostale (tipične) zgrade:

 • vrhunski dizajn, tehnologije, energetska učinkovitost i održivost
 • osjetno niži troškovi za korištenje energije
 • primjena optimalnih građevinskih materija, elemenata i standarda s ciljem zadovoljavanja kriterija zelene i održive gradnje
 • duži životni vijek i manji zahtjevi održavanja
 • korištenje OIE i očuvanje okoliša
 • korištenje energetski učinkovitih potrošača
 • vrlo niska razina buke u interijeru kao rezultat odlične izolacije zidova
 • odgovarajuća zrako-propusnost
 • manja potrošnja vode
 • mogućnost korištenja viška proizvedene energije za punjenje električnih bicikala, automobila i sličnih električnih uređaja
 • isplativost investicije u slučaju prodaje
 • korištenje pametnih tehnologija, naprednog upravljanja i podešavanja raznih tehničkih sustava
 • mogućnost projektiranja po specifičnim lokacijskim i klimatskim uvjetima
 • proizvodnja minimalno 30% isporučene energije iz OIE
 • lakše održavanje

- smjernice za zgrade gotovo nulte energije od strane Ministarstva 

 

Kako je to povezano s dizalicama topline?

Po odlučenim navedenim standardima potrošnja energije u novim obiteljskim kućama gotovo nulte energije ne bi smjela biti viša od 45 kW po metru kvadratnom godišnje (kontinentalno područje), odnosno 35 kW (primorje). Željene rezultate moguće je postići na nekoliko različitih načina pa su projektanti u mogućnosti izraditi više energetskih rješenja, ovisno o vašim uvjetima. Određeni objekti su pogodniji za planiranu uštedu na toplinskoj energiji, neki na primarnoj energiji, dok će se drugi odlučiti na vlastitu proizvodnju energije koristeći rješenja poput solarnih panela.

Ako se uzme u obzir da najveći dio stambenih zgrada i obiteljskih kuća u Hrvatskoj spada u energetski razred E ili F (čak i G), zgrade gotovo nulte energije u zavidnoj su poziciji s mogućom uštedom primarne energije od 60-90%. 

Dizalice topline ističu se među metodama postizanja visoke energetske učinkovitosti u sektoru grijanja/hlađenja kao optimalno rješenje. Upravo radi odličnog odnosa cijene i dugoročne isplativosti, kroz njihovo korištenje mogući su određeni kompromisi u ostalim sektorima, u svrhu postizanju željenih rezultata i ostvarivanja certifikata nZEB. Možete primjerice imati objekt razreda A+ po toplinskoj energiji, ali B po primarnoj energiji i opet biti u odgovarajućem standardu.

Ukratko, dizalice topline jedno su od najboljih i najisplativijih rješenja kroz koje se mogu ispoštovati navedene direktive i izmjene u zakonu, s ciljem postizanja veće energetske efikasnosti.

- našu ponudu dizalica topline možete provjeriti ovdje

Ako se želite više informirati o dizalicama topline, njihovim prednostima, principu rada i izvedbama, svakako pročitajte naš opširni članak ovdje