Datum objave: 04. srpanj 2024.

Plan Europske unije za smanjenje ugljika postavlja stroge ciljeve, kako za energetsku učinkovitost tako i za utjecaj na okoliš. Uvedena je Direktiva o proizvodima povezanim s energijom (ErP) kako bi se podržalo postizanje ovih ciljeva i navodi minimalne zahtjeve za učinkovitost koji moraju biti integrirani u proizvode koji troše energiju.

 

Godine 2013. ErP Direktiva (2009/125/EC:Eco-design) postavila je zahtjeve EcoDesign za klimatizacijske sustave. Proizvodi koji ne zadovoljavaju zakone o minimalnoj sezonskoj učinkovitosti, ne mogu nositi oznaku CE i stoga se više ne mogu uvoziti ili prodavati u Europi.

Proizvodi manje snage od 12kW regulirani su ErP Direktivom (Lot 10), a oni se obično koriste za stambene i komercijalne primjene. Proizvodi niske učinkovitosti zabranjeni su na tržištu  još od siječnja 2013. S godinama pa sve do danas, ali i planom u budućnost, ti se minimalni zahtjevi moraju revidirati i ažurirati, tako da će biti potrebne još veća razina učinkovitosti kako bi se ispunili sve strožiji zahtjevi energetske učinkovitosti.

 

Razumijevanje ErP-a

Direktiva o proizvodima povezanim s energijom (ErP) ključna je točka u planu smanjenja ugljika Europske unije i ima značajan utjecaj na dizajn mnogih proizvoda koji troše energiju na današnjem tržištu. Također uključuje shemu označavanja koja krajnjim korisnicima pomaže da razumiju koliko je proizvod energetski učinkovit.

ErP Direktiva (2009/125/EC) osmišljena je za postavljanje specifičnih zahtjeva za rad za širok raspon proizvoda koji troše energiju. Grupe proizvoda podijeljene su u nizove 'Lotova'. Na primjer, ErP Lot 10 pokriva proizvode za klimatizaciju do 12 kW, a to su jedinice koje se obično koriste u lakim komercijalnim i stambenim aplikacijama.

Dva su ključna elementa unutar ErP direktive: ekološki dizajn i energetsko označavanje.

ekološki dizajn

Ekološki dizajn

Element ekološkog dizajna ErP direktive diktira minimalnu energetsku učinkovitost i druge ekološke kriterije. Za dizalice topline Direktiva o ekološkom dizajnu također postavlja ograničenja za razine buke. Zahtjeve Direktive o ekodizajnu isporučuju države članice kroz svoje vlastite nacionalne propise, kao što su Građevinski propisi. Svim proizvodima koji nisu u skladu sa zahtjevima Direktive neće biti dopušteno nositi oznaku CE i ne bi trebali biti dostupni za prodaju. Važno je napomenuti da je Direktiva na snazi ​​od trenutka kada su proizvodi „stavljeni na tržište” ili „pušteni u upotrebu”. To znači da će se odnositi na zamjenu postojećih proizvoda za klimatizaciju, kao i na nove instalacije.

 

Energetsko označavanje

Paralelno sa zahtjevima Ekodizajna, uvedena je shema označavanja koja pomaže potrošačima da razumiju energetsku učinkovitost proizvoda koje kupuju. U skladu s tim, klima uređaji ispod 12 kW zahtijevaju energetsku oznaku koja označava energetsku učinkovitost proizvoda, u rasponu od A na gornjem kraju do G. Ovo je isti, poznati tip energetskog označavanja koji se primjenjuje na „bijelu tehniku“ kao što su perilice rublja i hladnjaci.

 

Što pokazuje naljepnica energetske učinkovitosti za stambene klima uređaje do 12kW?

Kao što smo spomenuli, ErP Lot 10 odnosi se na  klima uređaje rashladnog učinka do 12 kW. Kako bi se potrošačima olakšao proces donošenja odluka kod kupovine energetski učinkovitog klima uređaja, EU je stvorila energetsku oznaku.

Jedan važan aspekt ovdje je razina buke, koji je označen na naljepnici kao zvučna snaga. Ovaj standardizirani oblik informacije podliježe novim mjernim kriterijima koji imaju visoke zahtjeve za energetsku učinkovitost, kako bi dugoročno osigurali da klima uređaji troše 20% manje primarne energije, a na sličan način želja je smanjiti emisiju CO2 u atmosferu.

energetska naljepnica

Evo koje stavke pokazuje nova naljepnica:

 • Naziv robne marke proizvođača
 • Naziv jedinice/modela
 • SEER and SCOP: SEER (Omjer sezonske energetske učinkovitosti) vrijednost koja ukazuje na sezonsku vrijednost energetske učinkovitost u hlađenju. SCOP (Sezonski koeficijent performansi) vrijednost koja se odnosi na sezonsku energetsku učinkovitost u grijanju.
 • Klase energetske učinkovitosti od A+++ do D SEER u načinu hlađenja
 • Klase energetske učinkovitosti od A+++ do D SCOP u načinu grijanja
 • Klasifikacija energetske učinkovitosti: Klasa energetske učinkovitosti u načinu hlađenja i grijanja modela jedinice. U načinu grijanja, indikacija jedinice modela je izrađen za sve tri klimatske zone.
 • Nominalni kapacitet u hlađenju
 • SEER vrijednost
 • Godišnja potrošnja energije za hlađenje
 • Nominalni kapacitet u grijanju
 • SCOP vrijednost
 • Godišnja potrošnja energije za grijanje
 • Razina buke u radu unutarnje/vanjske: Kad je riječ o mjerenju emisija, razina zvučne snage je važan parametar za procjenu snage zvuka iz zvučnog izvora, jer -nasuprot zvučnog tlaka - razina zvučne snage je neovisna o lokaciji izvora i/ili prijema. Maksimalno dopuštenim su:
 1. Kapacitet hlađenja manji ili jednak 6 kW – Unutarnja jedinica 60 dB(A), vanjska jedinica 65 dB(A)
 2. Kapacitet hlađenja veći od 6 kW i manji ili jednak 12 kW – Unutarnja jedinica 65 dB(A), vanjska jedinica 70 dB(A)
 • Klimatske zone: U načinu grijanja EU je podijeljena u tri - klimatske zone u svrhu obračuna i razvrstavanja podataka. To ima za cilj obračun energetske učinkovitost, uzimajući u obzir stvarne regionalne temperaturne vrijednosti.
 • Datum mjerenja: Oznaka naljepnice.

 

Radne tvari

Nakon 2025 godine, svi split sustavi  sa R410A koji sadrže manje od 3Kg radne tvari R410A neće se moći stavljati na EU tržište.

Od 2027, svi split sistemi sa R410A i kapacitetom većim od 12kW neće se moći stavljati na EU tržište – R32 je potencijalni kandidat.

Od 2027, svi split sustavi manji od 12 kW sa radnom tvari R32, neće se moći stavljati na EU tržište – R290 je mogući kandidat.

Poznat kao propan, plin R290 je prirodni ugljikovodik rashladnog sredstva klase A3 s malim utjecajem na okoliš. GWP=3.

Ovaj plin za hlađenje je čista tvar, bez isparavanja i ima visoku termodinamičku učinkovitost.

R290 radna tvar

Karakteristike plina R290

 • Ima nisku toksičnost.
 • Vrlo je zapaljiv.
 • Vrlo nisko isparavanje.
 • Niska gustoća tekućine i visoka latentna toplina što znači da je potrebno niže punjenje rashladnog sredstva da bi se dobio isti kapacitet hlađenja.

 

Sezonske mjere učinkovitosti od 2025. - novi energetski razredi!

S početkom 2025., na snagu stupaju nove, još zahtjevnije mjere učinkovitosti. Najviši energetski razred postaje 'A', dok sadašnji energetski razredi 'A+++', 'A++' i 'A+' odlaze u povijest. Uz to, ljestvica za ulazak u najviši energetski razred (A) dodatno se podiže, a kako će se to reflektirati na energetsko pozicioniranje klima uređaja, možete vidjeti u priloženoj tablici. Primjer prikazuje energetsku klasifikaciju klima uređaja Mitsubishi Electric Kirigamine Style MSZ-LN. Dok je po aktualnoj klasifikaciji navedeni klima uređaj pozicioniran u najvišiti energetski rang (A+++), u novoj će klasifikaciji (od 2025. godine) isti uređaj spadati u 'B' energetski razred.

mjere učinkovitosti od 2025