Datum objave: 20. veljača 2024.

 

Ovim Zakonom su u pravni poredak RH prenešene i EU direktive 1005/2005 i EU Uredba 517/2014 poznata pod nazivom F-Gas uredba.

 

Osim novog Zakona o zaštiti zraka, donesen je i Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja ("Narodne novine" br. 127/19), koji je na snazi od 01. siječnja 2020. godine.

Zakonom se, između ostalog, regulira postupanje sa tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje sa uređajima i opremom koje koriste te tvari, vođenje evidencija i izvještavanje, ishođenje dozvola za rad te certificiranje fizičkih osoba i tvrtki.

Prenošenjem direktiva u Zakon propisane su  prekršajne odredbe i propisane kazne koje nisu zanemarive i odnose se i na pravne osobe/obrte i na fizičke osobe.

Izdvajamo obveze i propisane kazne

zakonske kazne

Kazna od 100.00,00 do 300.00,00 kn

Kazna od 100.00,00 (13.272,28 EUR) do 300.00,00 kn (39.816,84 EUR) –  za pravnu osobu/obrt ukoliko obavlja djelatnost bez dozvole.

Dozvola za djelatnost

Pravna osoba ili obrtnik mora ishoditi dozvolu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Preduvjeti za izdavanje dozvole

  1. Upis u Registar
  2. Zaposlena jedna ili više stručnih osposobljenih osoba (HURKT obrazovanje)
  3. Posjedovanje opreme za prikupljanje kontroliranih i/ili fluoriranih stakleničkih plinova

Dozvola se izdaje na rok od 10 godina

dozvola za djelatnost

 

Kazna od 100.00,00 do 300.00,00 kn –  za pravnu osobu/obrt

  1. Ukoliko pravna osoba/obrt  namjerno ispušta fluorirane stakleničke plinove
  2. Ukoliko pravna osoba  ne pregledava i ne provjerava propuštanje i ne otkloni svako otkriveno propuštanje u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009
  3. Ukoliko ne ispunjava uvjete za izdavanje Dozvole (Obavezno stručno osposobljavanje i certificiranje )

 

Kazna od 30.000,00 (3.981,68 eura) do 100.000,00 kuna (13.272,28 eura)

  1. Ukoliko se ne vodi evidencija o količinama i vrstama kontroliranih tvari koje su dodane te o količinama koje su prikupljene tijekom održavanja, servisiranja i konačnog zbrinjavanja opreme ili sustava (SK 1)
  2. Ukoliko se ne vodi i evidencija o količinama uporabljenih fluoriranih stakleničkih plinova (Vođenje očevidnika KT 1 na mrežnoj aplikaciji do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu)
  3. Operater ne osigurava redovite kontrole propuštanja

Vidljivo je da kazne i obveze nisu predviđene samo za instalatere i servisere već i operatere opreme odnosno pravne osobe koje imaju stvarni  nadzor nad ugrađenom klimatizacijskom opremom.

Provjerite svoje dozvole, uskladite poslovanje sa pravnim okvirom i osigurajte dodatne prihode na zakonski obvezujućim servisnim akcijama.

Upis u Registar i Dozvolu za rad možete provjeriti na mrežnoj stranici - http://reg.azo.hr/

Tablica za učestalost kontrole propuštanja

učestalost kontrole propuštanja

Okvir

F-GAS regulativa

Što se tiče same F-Gas Regulative , ona je u fazi revizije i sasvim sigurno će utjecati na brzinu prijelaza na alternative koje ne koriste F gas plinove u klimatizacijskoj i rashladnoj industriji.

Što će ona donijeti na tržištu i kako će se ostvariti europski plan nulte razine HFC-a do 2050. godine ostaje narazjašnjeno, no neupitno je da će za rad s novim tvarima trebati dodatna znanja i vještine pa se konstantno obrazovanje i certificiranje nameće kao nužnost u industriji koja trenutno prolazi vrlo dinamičnu fazu razvoja.

Plan zabrane stavljanja na tržište prema F Gas uredbi iz 2014.

Plan zabrane stavljanja na tržište prema F Gas uredbi iz 2014