Datum objave: 13. listopad 2023.

U tijeku je novi natječaj za poticaje za solarne elektrane koje dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), kao i određene županije, gradovi te općine. Poticaji su trenutno raspoloživi za kućanstva, poduzetnike u određenim sektorima djelatnosti te poljoprivredna gospodarstva.

Ovo je posebno zanimljivo ukoliko planirate koristiti dizalice topline ili električne radijatore, jer će vam solarna elektrana znatno uštediti struju. Uz pomno planiranje, troškove grijanja možete svesti na nulu. U nastavku vam donosimo detalje trenutno aktualnih natječaja po gradovima, općinama, županijama te podjelu na obiteljske kuće i poduzetnike.

 

SUBVENCIJE GRADOVA I OPĆINA

Grad Varaždin

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Podnošenje prijava: 12. listopad 2022. – 31. prosinca 2023.

 

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 26. studenog 2021. godine.

Korisnici sredstava mogu za sufinanciranje prijaviti projekte koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1.     sklopljen ugovor o sufinanciranju projekta energetske obnove s FZOEU,

2.     projekt je u potpunosti proveden i svi prijavljeni radovi završeni su sukladno ugovoru s FZOEU,

3.     za sufinanciranje projekta isplaćena su sredstva od strane FZOEU.

Grad Varaždin sufinancirat će energetsku obnovu obiteljskih kuća s 15% opravdanih troškova do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna. Sufinanciranje će se provoditi od objave Javnog poziva do završetka provedbe projekata po Javnom pozivu EnU-2/21 ili do iskorištenja sredstava. Prijava se podnosi putem online obrasca koji je objavljen na službenim stranicama Grada Varaždina.

Više informacija o Javnom pozivu Grada Varaždina možete pronaći na https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-sufinanciranje-energetske-obnove-obiteljskih-kuca-9979/

 

Grad Vrbovec

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vrbovca u 2023. godini

Podnošenje prijava: 10. siječnja 2023. – do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2023.

 

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata sunčane elektrane, a cilj je povećanje obnovljivih izvora energije i smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada Vrbovca.

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva potpore do 80% (ne više od 530 EUR po prijavi), a opravdani su troškovi nastali tijekom 2023. godine, točnije od 1. siječnja 2023. godine. Raspoloživa sredstva Grada po Pozivu iznose 20.000,00 EUR.

Opravdanim se troškovima smatraju projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu (spremna za izgradnju elektrane), izvješće energetskog certifikatora i energetski certifikat te trošak konzultantskih usluga.

Sva se dokumentacija podnosi u PDF obliku elektronskim putem na adresu [email protected], osobno u Pisarnicu ili preporučenom poštom na adresu Grada.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na https://vrbovec.hr/2023/01/11/javni-poziv-za-sufinanciranje-pripreme-prijavne-dokumentacije-projekata-izrade-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-za-vlastitu-potrosnju-u-kucanstvima-na-podrucju-grada-vrbovca-u-20-2/

 

Grad Labin

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2023. godini

Podnošenje prijava: 21. veljače 2023. – 01. studenog 2023.

 

Grad Labin objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije kroz koji nudi sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća, kao i samu izgradnju solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Riječ je o pozivu koji se raspisuje već drugu godinu.

Cilj ovog javnog poziva je povećati korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjiti režijske troškove kućanstava na području Grada Labina.

Planira se odobrenje 12 do 15 bespovratnih subvencija za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane u 2023. godini u maksimalnom iznosu do 1.400,00 EUR po korisniku.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na http://www.labin.hr/do-deset-tisuca-kuna-labinskim-obiteljima-za-vlastitu-proizvodnju-elektricne-energije

solarna elektrana

Grad Vodice

Javni poziv za sufinanciranje pripreme prijavne dokumentacije projekata izrade sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području grada Vodica u 2023. godini

Podnošenje prijava: 24. ožujka 2023. – do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023.

 

Grad Vodice objavio je Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za solarne elektrane i energetskog certifikata na području Grada Vodica. Cilj Javnog poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada Vodica.

Prijavu mogu poslati vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća u kojoj se projekt provodi, koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće u trenutku prijave te koji su vlasnici obračunskog mjernog mjesta. Uz to, podnositelji prijava ne smiju imati nedospjelih dugovanja prema Gradu i gradskim poduzećima.

Grad će podnositeljima prijava dodjeljivati sredstva potpore do 100%, odnosno maksimalno do 500,00 EUR za izradu glavnog projekta i maksimalno do 200 EUR za energetski certifikat. Opravdani se troškovi dokazuju datumima izdavanja računa, a prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali tijekom 2023. godine.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave možete pronaći na https://www.grad-vodice.hr/gradska-uprava/natjecaji-i-pozivi/2023/javni-poziv-za-sufinanciranje-pripreme-prijavne-dokumentacije-projekata-izrade-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-za-vlastitu-potrosnju-u-kucanstvima-na-podrucju-grada-vodica-u-2023-godini

 

Grad Opatija

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Podnošenje prijava: 31. ožujka 2023. – do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023.

 

Grad Opatija objavio je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima na području Opatije. Cilj Javnog poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije te ušteda na potrošnju električne energije po kućanstvu na području Grada Opatije.

Prijaviti se mogu vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi i koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće te mjerno mjesto glasi na ime podnositelja prijave.

Podnositelji prijava mogu ostvariti sufinanciranje do 50% troška izrade glavnog projekta, a maksimalno do 500,00 EUR. Zahtjevi će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na https://opatija.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije-suncanih-elektrana-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima/

 

Općina Strahoninec

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini

Podnošenje prijava: 29. ožujka 2023. – do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023.

 

Općina Strahoninec objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini.

Prijaviti se mogu fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Općine Strahoninec.

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 • imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi,
 • obračunsko mjerno mjesto/priključak na distribucijski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva
 • imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Općini Strahoninec.

Ukupna sredstva osigurana ovim Pozivom iznose 20.000 EUR, a podnositelji prijava mogu ostvariti sufinanciranje projektne dokumentacije fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima maksimalno do 350 EUR (s PDV-om) po korisniku. Planira se odobrenje bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta koji je izrađen u 2022. i 2023. godini.

Prijava za dodjelu jednokratne potpore podnosi se dostavom obvezne dokumentacije putem preporučene pošte, osobnom dostavom u pisarnicu Općine ili dostavom elektronskim putem na adresu [email protected].

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na https://www.strahoninec.hr/objave/82-javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-fotonaponske-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-za-vlastitu-potrosnju-na-podrucju-opcine-strahoninec-u-2023-godini

fotonaponski panel

Općina Bol

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2023. godini

Podnošenje prijava: 6. ožujka 2023. – do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2023.

 

Općina Bol objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2023. godini.

Pravo na korištenje bespovratnih sredstava mogu ostvariti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili suvlasnici postojeće kuće.

Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 3.990,00 EUR. Donacije mogu iznositi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 500,00 EUR. Pod prihvatljiv trošak se smatra onaj nastao nakon 1. siječnja 2022. godine.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se slanjem prijavnog obrasca se sa svom popratnom dokumentacijom poštom na adresu Općina Bol, Loža 15, 21420 Bol ili predavanjem na urudžbeni zapisnik s naznakom „Sunčane elektrane – Prijava za dodjelu donacije“.

Više o Javnom pozivu možete pročitati na https://opcinabol.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-glavnog-projekta-suncane-elektrane-u-2023-godini/

 

Grad Umag

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u kućanstvima na području Grada Umaga

Podnošenje prijava: 18. srpnja 2023. – 01. prosinca 2024.

 

Grad Umag nudi poticaje za projektnu dokumentaciju solarne elektrane. Uz glavni projekt, predmet sufinanciranja je i izrada energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu.

Izrada energetskog certifikata i izvješća sufinancira se s 50%, a najviše do 200 eura. Izrada glavnog projekta sufinancira se s 50%, a najviše do 400 eura. Zahtjevi će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava. Prijaviti se mogu fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Umaga te imaju podmirene obveze prema Poreznoj upravi i prema Gradu Umagu. Opravdanim se troškom smatraju glavni projekti izrađeni nakon 1. siječnja 2022. godine.

Prijavu je moguće podnijeti poštom ili osobno u prostorijama Grada. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na https://umag.hr/obavjesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-projektne-dokumentacije-suncane-elektrane-za-vlastitu-potrosnju-u-kucanstvima-na-podrucju-grada-umaga-587

 

Grad Prelog

Javni poziv za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini

Podnošenje prijava: 11. srpnja 2023. – 31. prosinca 2023.

 

Grad Prelog nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini. Poziv je otvoren do iskorištenja previđenih sredstava, a najkasnije do isteka kalendarske godine. Svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu, a iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 225 eura.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju podnositelji zahtjeva koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi, imaju prebivalište na adresi na kojoj se projekt provodi, obračunsko mjerno mjesto glasi na ime podnositelja zahtjeva te imaju podmirena sva dugovanja prema Gradu.

Prijavu je moguće podnijeti elektroničkim putem, poštom ili osobno u prostorijama Grada. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na https://www.prelog.hr/natjecaji/natjecaji-zakupi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-glavnog-projekta-solarne-elektrane-u-kucanstvima-u-2023-godini/a8043

poticaji za solarne elektrane

Općina Štrigova

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana – 2023.

Podnošenje prijava: 09. lipnja 2023. – do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023.

 

Općina Štrigova nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane, u samostalnom ili mrežnom radu. Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 40% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000 eura.

Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade dokumentacije te troškovi izvođenja radova, nastali nakon objave Javnog poziva. Prijavu je moguće dostaviti osobno u Općinu ili poštom na adresu Općine.

Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na http://opcinastrigova.hr/2023/06/12/javni-poziv-za-sufinanciranje-fotonaponskih-elektrana-2023/

 

Grad Pula

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pule

Podnošenje prijava: 06. srpnja 2023. – 31. prosinca 2023. ili do iskorištenja sredstava.

 

Grad Pula poziva sve zainteresirane na području Grada Pule da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade Glavnog projekta za solarnu elektranu i kupnju fotonaponskih modula.

Iznos subvencije:

 • maksimalno 400,00 eura, ali ne više od 30% za uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljsku kuću
 • maksimalno 1.350,00 eura, ali ne više od 35% za nabavu novih fotonaponskih modula

Opravdanim troškom smatra se iznos iskazan na računu za projektantske usluge za izradu glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući i iznos iskazan na računu za nabavu fotonaponskih modula potrebnih za izradu solarne elektrane na obiteljskoj kući.

Dobra vijest je da se poticaji mogu iskoristiti i za prošlogodišnje i za ovogodišnje troškove.

Detaljnije informacije potražite na https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/25319/obavijest-o-raspisivanju-javnog-poziva-za-dostavu-prijava-za-sufinanciranje-mjera-energetske-ucinkovitosti-na-podrucju-grada-pule/

 

Grad Biograd na Moru

Poziv na iskaz interesa sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije – izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Podnošenje prijava: 06. srpnja 2023. – 31. prosinca 2023.

 

Grad Biograd na Moru uputio je poziv informativnog karaktera kojim se prikupljaju podaci o broju zainteresiranih za sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe za postojeće obiteljske kuće.

Pozivu se mogu odazvati vlasnici obiteljskih kuća s najviše 3 stambene jedinice.

Pravo na sredstva Grada ostvaruju:

 • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi
 • korisnici s prebivalištem na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije
 • ako mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina
 • korisnici koji podnesu Gradu Biogradu na Moru prijavu za dodjelu sredstava sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije
 • korisnici koji prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Grada
 • korisnici koji nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o., Komunalcu d.o.o.
 • korisnici koji nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Republici Hrvatskoj
 • korisnici koji ispunjavaju i druge uvjete Poziva
 • korisnici koji sklope s Gradom Biogradom na Moru Ugovor o sufinanciranju

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije, pri čemu se po prijavi može ostvariti sufinanciranje za izradu glavnog projekta do 80% opravdanog troška izrade, ali ne više od 500,00 € po prijavi.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji potražite na https://www.biogradnamoru.hr/en/javni-pozivi-i-potpore/item/2420-poziv-za-iskaz-interesa

potpore za solarne elektrane

Grad Makarska

Javni poziv za iskaz interesa i podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području općine Vojnić u 2023. godini

Podnošenje prijava: 04. kolovoza  2023. – 01. prosinca 2023.

 

Grad Makarska objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za 2023. godinu. Prijavu na Javni poziv mogu dostaviti fizičke osobe s prebivalištem na adresi obiteljske kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

Opravdani troškovi prema Javnom pozivu uključuju nabavu i ugradnju sustava i opreme, a sredstva se planiraju rasporediti na način da se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 5.000 eura, odnosno 400 eura po 1 kW instalirane elektrane. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje 1. siječnja 2023., a završava 1. prosinca 2023. godine. Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja, a poziv traje najkasnije do 1. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na https://makarska.hr/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-iz-programa-poticanja-obnovljivih-izvora-energije-u-obiteljskim-kucama-za-2023

 

Grad Cres

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) fizičkim osobama – građanima

Podnošenje prijava: 09. kolovoza  2023. – 15. studenog 2023. ili do iskorištenja sredstava

 

Grad Cres objavio je Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu i ugradnju solarne elektrane. Pravo na poticaje mogu ostvariti punoljetne fizičke osobe ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Cresa, prijavljeno najkasnije 1. travnja 2023.,
 • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika zgrade na kojoj je solarna elektrana sagrađena,
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta na koji se spaja solarna elektrana,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Gradu,
 • minimalna priključna snaga solarne elektrane iznosi 3,5 kW,
 • račun za postavljanje elektrane izdan je nakon 1.1.2023. godine,
 • solarna elektrana je dobila potvrdu za trajni pogon.

Iznos poticaja je najviše 40% ukupne investicije, ali ne više od 700,00 eura.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na https://www.cres.hr/javni-poziv-za-financiranje-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-gradjanima/2349?fbclid=IwAR0BMbXNGKB5QQ4gUQXatZaF0OKHEMHIajqnUtmibY_tOBl85WgFodWgwI4

 

Općina Vrsar-Orsera

Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Podnošenje prijava: 10. kolovoza  2023. – do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 01. studenog 2023.

 

Istarska županija, Općina Vrsar-Orsera objavila je Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini. Pravo na subvenciju ostvaruju podnositelji zahtjeva koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi, imaju prebivalište na adresi na kojoj se projekt provodi, obračunsko mjerno mjesto glasi na ime podnositelja zahtjeva te imaju podmirena sva dugovanja prema Općini Vrsar – Orsera.

Subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 270,00 eura (s PDV-om).

Trošak izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju je prihvatljiv ako je račun ispostavljen i plaćen od 01.01.2023. godine do dana podnošenja zahtjeva.

Prijavu je moguće podnijeti elektroničkim putem, poštom ili osobno u pisarnicu Općine Vrsar-Orsera. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na https://www.vrsar.hr/javni-poziv-za-subvencioniranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-za-vlastitu-potrosnju-u-2023-godini/

fotonaponske čelije

 

SUBVENCIJE ZA PODUZETNIKE

Zagrebačka županija

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije poljoprivrednim gospodarstvima

Podnošenje prijava: 06. travnja 2023. – do utroška namjenskih sredstava ili 15. studenog 2023.

 

Zagrebačka županija objavila je 12. travnja Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije poljoprivrednim gospodarstvima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/šumoposjednika/subjekata u ekološkoj proizvodnji, koje ujedno nemaju nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna Porezna uprava.

Prihvatljivi troškovi su troškovi dostave, nabave i ugradnje sunčane elektrane, trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta i troškovi izrade projektne dokumentacije. Uvjeti za dodjelu potpore su da vrijednost ulaganja iznosi najmanje 5.000 eura, podnositelj ima zadnji važeći dokaz zakonitosti i knjižni je vlasnik objekta te da su troškovi u potpunosti plaćeni dobavljaču robe, odnosno usluge. Prihvaćaju se troškovi nastali u razdoblju od 16.11.2022. do 15.11.2023. godine. Intenzitet potpore po korisniku kreće se od 30% do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 10.000 eura.

Popis potrebne dokumentacije nalazi se u prijavnom obrascu. Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/499/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za

 

Grad Labin

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području Grada Labina u 2023. godini

Podnošenje prijava: 18. srpnja 2023. – 01. studenog  2023.

 

Grad Labin objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije kroz koji nudi sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća, kao i samu izgradnju solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Riječ je o pozivu koji se raspisuje već drugu godinu.

Cilj ovog javnog poziva je povećati korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima te smanjiti režijske troškove kućanstava na području Grada Labina.

Planira se odobrenje 12 do 15 bespovratnih subvencija za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane u 2023. godini u maksimalnom iznosu do 1.400,00 EUR po korisniku.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na http://www.labin.hr/do-deset-tisuca-kuna-labinskim-obiteljima-za-vlastitu-proizvodnju-elektricne-energije

 

Grad Kastav 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2023. godini

Podnošenje prijava: 31. ožujka 2023. – do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2023.

 

Grad Kastav uputio je Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane.

Poticaji se mogu koristiti za troškove nastale od 01. siječnja 2023. godine.

Opravdani trošak je izrada projektne dokumentacije do razine glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za sunčanu elektranu. Izrađeni dokumenti moraju biti ovjereni od  ovlaštenog inženjera te moraju glasiti na podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore po ovom Programu.

Poticaji mogu iznositi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 1.500,00 EUR. Korisnik poticaja koji je u sustavu PDV‐a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na https://kastav.hr/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-iz-programa-de-minimis-u-2023-godini/

subvencije za solarne elektrane

Karlovačka županija

Javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Karlovačka županija uputila je Javni poziv za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju solarne elektrane. Prihvatljivi prijavitelji za dodjelu poticaja su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, odnosno trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnici, koji su registrirani u području C prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/07, 72/07), a koji imaju proizvodnu poslovnu jedinicu na području Karlovačke županije.

Prihvatljivi su troškovi izrade idejnog rješenja u svrhu pribave elektroenergetske suglasnosti (EES) i/ili glavnog projekta na temelju pribavljene elektroenergetske suglasnosti. Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 01. siječnja 2023. godine.

Iznos bespovratne potpore je do 100% vrijednosti navedene projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 7.000,00 EUR.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji potražite na https://www.kazup.hr/index.php/svi-javni-pozivi

 

 

SUBVENCIJE ŽUPANIJA

Međimurska županija

Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini

Podnošenje prijava: 3. travnja 2023. – do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023.

 

Međimurska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini. Sredstva sufinanciranja namijenjena su za nekoliko mjera:

 • izrada energetskog certifikata i izvješća (200,00 eura) – M1,
 • izrada glavnog projekta solarne elektrane (200,00 eura) – M2,
 • ugradnja solarne elektrane u samostalnom ili mrežnom radu (1.000,00 eura) – M3.

Pravo na bespovratna sredstva za sufinanciranje mjera iz Poziva mogu ostvariti prijavitelji ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnici ili suvlasnici objekta s prebivalištem na području Međimurske županije prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave,
 • objekt se nalazi u Međimurskoj županiji,
 • dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nad objektom,
 • pravomoćni akt kojim se dokazuje zakonitost objekta.

Prijavu je moguće podnijeti za mjeru M1. ili M2. i/ili jednu od skupina mjera M3., a po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje od najviše 1.200,00 eura. Prihvatljivim se troškovima smatraju oni koji su nastali nakon 01.01.2023. godine.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu zaprimanja.

Dodatne informacije o dokumentaciji i provedbi Javnog poziva možete pronaći na https://medjimurska-zupanija.hr/2023/04/03/javni-poziv-za-sufinanciranje-povecanja-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-obiteljskim-kucama-na-podrucju-medimurske-zupanije-u-2023-godini/