Datum objave: 26. lipanj 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u srijedu, 31. svibnja 2023. godine objavio Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023).

FZOEU će su/financirati projekte obrtnika i trgovačkih društava vezano uz zamjene rashladnih i klimatizacijskih sustava starijih više od 14 godina za sustave koji koriste nove tehnologije.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva sukladno Pravilniku i raspoloživim sredstvima Fonda i uvjetima javnog poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 € koji se raspoređuje na sljedeći način:

  • Sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 € planirana su za projekte proračunskih korisnika koja će se dodjeljivati u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu
  • Sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 planirana su za projekte trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora u udjelu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom  sustavu i Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis). Sredstva subvencije po ovom javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka najviše u visini do 15.000,00 €, a za uređaje većeg rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostave, dostaviti Fondu  više prijava za su/financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu rashladnog sustava.

Javni poziv i potrebne obrasce možete pogledati i preuzeti ovdje.

Pošaljite nam upit za nabavu i ugradnju rashladnog sustava na [email protected]

Ili nam se obratite putem besplatnog telefona: 0800 0077.