Cijene izražene u aktualnim cjenicima stupile su na snagu u ponedjeljak 27.09.2021.