Cijene izražene u aktualnim cjenicima stupile su na snagu u srijedu 23.06.2021.