Svaka osoba, obrt ili tvrtka ovlaštena za rad sa klimatizacijskim sustavom dužna je voditi brojne evidencije i ispunjavati obrasce jer je riječ o tvarima koje se posebno štetne za ozonski omotač, djelomično su zapaljive a mogu biti i otrovne. Kako bi se u moru propisa, obrazaca i evidencija lakše snašli, pripremili smo za vas svojevrsni vodič kroz obrasce i nužne evidencije – govori Marijana Ivankić, specijalist za sve birokratske začkoljice koje RH može staviti pred instalatere i servisere klimatizacijske opreme.

U tablici su navedeni svi obrasci koje je svaka osoba, obrt ili tvrtka ovlaštena za rad sa klimatizacijskim sustavom dužna voditi

 

OBRAZAC KT-1

Serviser tijekom godine vodi očevidnik o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tih tvari.

Za dostavu očevidnika dostupna je web aplikacija a podaci se dostavljaju do 31. siječnja tekuće godine za prošlu godinu (KT obrasci).

Adresa za predaju obrasca: http://kt.haop.hr/

 • Ispunjava se za svaku kontroliranu tvar ili fluorirani staklenički plin zasebno
 • Ispunjava se za svaku tvtku/obrt kumulativno
 • Obveznicima je unutar aplikacije namijenjena poslovna uloga KT obveznik koja omogućava unos podataka radi ispunjenja zakonskih obveza

Ovako izgleda obrazac KT-1

OBRAZAC KTZ 1

Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari  ili fluoriranog stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

 • Obrazac se čuva sa dokumentacijom uređaja i nije ga potrebno dostavljati.
 • Obrazac se može preuzeti OVDJE

 

SERVISNA KARTICA SK-1

Za svu opremu i sustave koji sadrže 5 tona ekvivalenta CO2 i više  kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina operater opreme vodi servisnu karticu na obrascu SK-1.

Obrazac SK-1 sadrži podatke o početnoj količini i vrsti radne tvari, naknadno dodanim ili prikupljenim količinama, uzrocima propuštanja, eventualni problemima te podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

 • Obrazac se vodi kontinuirano i mora biti dostupan ovlaštenom serviseru znači pohranjen kod operatera opreme ili uz uređaj.
 • Obrazac se može preuzeti OVDJE

 

ZAPISNIK O KONTROLI PROPUŠTANJA

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.

 • Ovlašteni serviser obavlja provjeru propuštanja i o obavljenom pregledu uređaja ili opreme sastavlja zapisnik
 • Kontrole propuštanja se izvode prema dinamici određenoj člankom 4. Uredbe (EU) 517/2014
 • Nije propisan izgled obrasca

Zapisnik je potrebno čuvati 5 godina.

 

OBRAZAC PNOS

 • PNOS - Prijava nepokretne opreme i sustava
 • Obavezno za svu opremu i sustave koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini od 5 tona ekvivalenta CO2 i više
 • Prijava se vrši u roku 15 dana od dana uključivanja u uporabu na obrascu PNOS putem web aplikacije na adresi: http://pnos.haop.hr/
 • Prijava je dužnost operatera opreme (pravna ili fizička osoba – obrtnik koji upravlja, odnosno ima stvarni nadzor nad tehničkim radom rashladnih ili klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline)
 • Operater uređaja ili opreme mora najkasnije u roku 15 dana prijaviti Agenciji sve promjene nastale nakon prijave uređaja ili opreme ( promjena operatera, isključivanje/uključivanje u oporabu..)

Ovlašteni serviseri bi o ovoj obavezi trebali informirati operatera opreme i pomoći kod ispunjavanja obrasca.