FACEBOOK GIVEAWAY

Sudjeluj u klimatizacija.hr giveawayu i osvoji klimatizacija.hr kišobran za dvoje.

 

TVOJ ZADATAK

Zaprati Facebook profil klimatizacija.hr, lajkaj Giveaway objavu i označi prijatelja/prijateljicu, partnera/partnericu ili kolegu/kolegicu koji će s tobom pod naš kišobran.

 

NAGRADA

3x klimatizacija.hr crni kišobran fi 123 cm

 

 

 

PRAVILA FACEBOOK GIVEAWAY-A

„klimatizacija.hr kišobran za dvoje"

 

Članak 1. Organizator giveawaya

Facebook giveaway priređuje i organizira Alfasol d.o.o. nespecijalizirana trgovina na veliko, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb, OIB: 40343790595, u daljnjem tekstu: Organizator.

 

Članak 2. Trajanje giveawaya

Facebook giveaway se održava u trajanju od jedanaest (11) dana: traje od petka 26.01.2024. do ponedjeljka 05.02.2024. u 23:59h. Pravila se odnose na cjelokupno trajanje giveawaya.

 

Članak 3. Svrha giveawaya

Svrha priređivanja giveawaya je promocija brenda Organizatora.

 

Članak 4. Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje imaju za zadatak:

1) Zapratiti Facebook profil klimatizacija.hr (https://www.facebook.com/klimatizacijahr/)

2) Označiti minimalno jednu osobu u komentaru ispod Facebook objave

NAPOMENA: Jedna osoba može više puta sudjelovati u istom giveawayu, ali u svakom

komentaru mora označiti drugu osobu.

 

Članak 5. Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje tri (3) sudionika koji su ispunili uvjete sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na profilu dobitnika) biti će objavljeno u komentaru objave giveawaya na Facebook stranici klimatizacija.hr u utorak 06.02.2024. godine najkasnije do 15 sati.

 

Članak 6. Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici giveawaya svojim sudjelovanjem u giveawayu očituju svoju izričitu i nedvojbenu suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov odgovor bude izabran. Sve materijale i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u giveawayu, sudionici dostavljaju svojevoljno. Organizator ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika giveawaya.

 

Članak 7. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u giveawayu imaju sve punoljetne fizičke osobe s državljanstvom Republike Hrvatske i prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Organizatora, osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji giveawaya te članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja.

Pravila giveawaya objavljena su na web stranici:

https://klimatizacija.hr/giveaway-two/

i na Facebook stranici: https://www.facebook.com/reel/341162695494479

 

Članak 8. Odabir dobitnika

Kriterij odabira je slučajan putem softwarea za nasumično biranje. Pregled prijavljenih materijala za giveaway te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja komisija Organizatora koja se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

 

Članak 9. Nagrada

3 x klimatizacija.hr crni kišobran fi 123 cm

Nagrade nije moguće mijenjati za novac i nisu prenosive.

 

Članak 10. Objava dobitnika

Po završetku giveawaya, Organizator će objaviti dobitnike nagrade u sklopu komentara na objavi na Facebook stranici najkasnije do utorka, 06.02.2024. godine do 15 sati.

Dobitnici/ce su korisnici/ce koji su do ponedjeljka 05. veljače 2024. do 23:59 sati zapratili Facebook profil klimatizacija.hr i označili minimalno jednu osobu u komentaru Facebook objave te su odabrani slučajnim odabirom preko softwarea za izvlačenje dobitnika.

Dobitnici će dobiti obavijest o dobitku na Facebook profilu preko kojega su se prijavili, a

nakon toga imaju rok od 30 dana da se povratno jave kako bi se dogovorili detalji oko

preuzimanja nagrade. Od dobitnika će, putem privatne poruke na Facebook kanalu, biti

zatraženi slijedeći podaci: ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona.

U slučaju da se dobitnici ne jave u navedenom roku od 30 dana, izgubit će pravo na nagradu.

U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu ispravni, Organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

 

Članak 11. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagradu može preuzeti u najbližoj poslovnici prema mjestu stanovanja u dogovoru s Organizatorom, a po završetku giveawaya. Dobitnik daje Organizatoru privolu za objavom fotografije prilikom preuzimanja nagrade na društvenim mrežama koje su u vlasništvu Organizatora.

 

Članak 12. Diskvalifikacije sudionika

Organizator zadržava pravo na diskvalifikaciju sudionika u slučaju:

Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u giveawayu;

Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;

Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;

Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;

Ukoliko je sudionik u posljednjih 30 dana već osvojio nagradu u nekom od giveawaya Organizatora.

 

Članak 13. Odricanje odgovornosti

Ovaj giveaway ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Meta, niti je s njom povezan. Giveaway se može poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

(ne)djelovanje društvene web-mreže Meta;

sve ostale aktivnosti na web-mreži Meta;

bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u giveawayu;

bilo kakve posljedice korištenja nagrada;

za sadržaj poruke koju sudionik objavi u komentarima objave giveawaya.

 

Članak 14. Nadopune Pravila giveawaya

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

 

Članak 15. Zaštita osobnih podataka

Sudionici u giveawayu sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja giveawaya. Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole koju nam dajete prijavom na giveaway.  Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora.  Protekom roka od 30 dana od objave dobitnika, imena drugih sudionika bit će obrisana te će ih voditelj obrade na temelju legitimnog interesa koristiti u svrhu obavještavanja o ponudama, akcijama, drugim giveaway prilikama ili zanimljivim sadržajima koje dobitnik kao ispitanik može očekivati s obzirom na sudjelovanje i dobitak u ovom giveawayu. U svakom trenutku možete prigovoriti potonjoj obradi.

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u giveawayu obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Pristup vašim osobnim podacima imaju i zaposlenici voditelja obrade Organizatora.

Podaci sudionika prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog giveawaya obrisat će se protekom 2 mjeseca od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Sudionici giveawaya smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik giveawaya ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prigovor, Pravo na prenosivost podataka. Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Organizatora putem e-maila: [email protected] ili na adresu Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb. Ukoliko smatrate da se vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.