nagradni natječaj klimatizacija.hr

NAGRADNI NATJEČAJ

Pridruži se izazovu i osvoji AUX klima uređaj koji predstavlja odličan izbor za štedljivo hlađenje i grijanje. Ovaj model dolazi opremljen s ugrađenom UV lampom koja neutralizira viruse, bakterije i gljivice, a sadrži i WiFi modul što vam omogućuje upravljanje i podešavanje funkcija klima uređaja putem aplikacije na vašem pametnom telefonu ili tabletu.

 

TVOJ ZADATAK

Na našoj Facebook stranici unutar objave ovog nagradnog natječaja ostavi komentar sa slikom na kojoj se nalaziš ti i AUX klima uređaj. AUX klima uređaje možeš potražiti u svim našim poslovnicama. Budi kreativan/kreativna, napravi najbolji selfie, a mi ćemo najbolju fotografiju nagraditi!

 

NAGRADA

1x klima uređaj AUX J-Smart 2.7 kW

 

AUX klima uređaj j-smart klimatizacija.hr

 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Budi kreativan i osvoji klima uređaj"

 

Članak 1. Organizator natječaja

Nagradni natječaj priređuje i organizira Alfasol d.o.o. nespecijalizirana trgovina na veliko, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb, OIB: 40343790595, u daljnjem tekstu: Organizator.

 

Članak 2. Trajanje natječaja

Nagradni natječaj se održava u trajanju od četrnaest (14) dana: traje od Srijede 08.03.2023. do Srijede 22.03.2023. u 23:59h. Pravila se odnose na cjelokupno trajanje natječaja.

 

Članak 3. Svrha natječaja

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promocija proizvoda Organizatora.

 

Članak 4. Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje imaju za zadatak u komentar objave nagradnog natječaja objaviti svoju sliku na kojoj se nalaze zajedno s AUX klima uređajem. U procesu odabira, u slučaju prilaganja više materijala na natječaj, razmotrit će se samo jedan odgovor. Objava mora biti originalna, odnosno raditi se direktno ili o sudioniku, prostoru u kojem se nalazi ili događaju na kojem je sudjelovao/sudjelovala. Slika u tuđem vlasništvu će rezultirati diskvalifikacijom sudionika.

 

Članak 5. Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje jednog (1) najkreativnijeg sudionika koji je ispunio uvjete sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Facebook profilu dobitnika) biti će objavljeno u komentaru objave nagradnog natječaja na Facebook stranici klimatizacija.hr u Četvrtak 23.03.2023. godine iza 15h.

 

Članak 6. Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju izričitu i nedvojbenu suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice te pristaju na objavu pobjedničkog komentara, ako njihov odgovor bude izabran. Sve materijale (fotografije) i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Organizator ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja.

 

Članak 7. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s državljanstvom Republike Hrvatske i prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Organizatora, osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji natječaja te članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja.

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na web stranici

https://klimatizacija.hr/nagradni-natjecaj/

 

Članak 8. Odabir dobitnika

Kriterij odabira je kreativnost objavljenog sadržaja po zadanim uvjetima nagradnog natječaja. Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja komisija Organizatora koja se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

 

Članak 9. Nagrada

1x klima uređaj AUX J-Smart 2.7 kW

Nagrade nije moguće mijenjati za novac i nisu prenosive.

 

Članak 10. Objava dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, Organizator će objaviti dobitnika nagrade u sklopu komentara na objavi natječaja na Facebook stranici.

 

Članak 11. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagradu može preuzeti u najbližoj poslovnici prema mjestu stanovanja u dogovoru s Organizatorom, a po završetku natječaja. Dobitnik daje Organizatoru privolu za objavom fotografije prilikom preuzimanja nagrade na društvenim mrežama koje su u vlasništvu Organizatora.

 

Članak 12. Diskvalifikacije sudionika

Organizator zadržava pravo na diskvalifikaciju sudionika u slučaju:

Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju;

Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;

Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;

Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana;

Ukoliko je sudionik u posljednjih 30 dana već osvojio nagradu u nekom od nagradnih natječaja Organizatora.

 

Članak 13. Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

(ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook;

sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook;

bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju;

bilo kakve posljedice korištenja nagrada;

za sadržaj poruke koju sudionik objavi u komentarima Facebook objave nagradnog natječaja.

 

Članak 14. Nadopune Pravila natječaja

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

 

Članak 15. Zaštita osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole koju nam dajete prijavom na nagradni natječaj.  Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora.  Protekom roka od 30 dana od objave dobitnika, imena drugih sudionika bit će obrisana te će ih voditelj obrade na temelju legitimnog interesa koristiti u svrhu obavještavanja o ponudama, akcijama, drugim nagradnim natječajima ili zanimljivim sadržajima koje dobitnik kao ispitanik može očekivati s obzirom na sudjelovanje i dobitak u ovom nagradnom natječaju. U svakom trenutku možete prigovoriti potonjoj obradi.

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Pristup vašim osobnim podacima imaju i zaposlenici voditelja obrade Organizatora.

Podaci sudionika prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog nagradnog natječaja obrisat će se protekom 2 mjeseca od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Sudionici nagrade igre smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik nagradnog natječaja ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prigovor, Pravo na prenosivost podataka. Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Organizatora putem e-maila: [email protected] ili na adresu Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb. Ukoliko smatrate da se vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.