Klimatizacija.hr od 01.06.2020 omogućila je dodatnu pogodnost za zidne Hyundai klima uređaje stambene serije: BMV, GMV, GMV1, GMV2, GMV3, PMV, PMV1 i UVMV. Osim osnovne garancije u trajanju od 3 godine, pružamo pogodnost dodatne 2 godine produljenog jamstva. Na ovaj način osiguravate si ukupno 5 godina garancije na cijeli uređaj i 10 godina na kompresor.

Klima uređaji na koje se odnosi ova ponuda

Registrirajte svoj proizvod danas kako biste dobili najbolju moguću uslugu i osigurali si dodatnu garanciju. Registracijom Vašeg proizvoda automatski ćete biti uključeni na našu listu za primanje novosti i ponuda putem e-maila.

Da bi ostvarili ove dodatne pogodnosti potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • Registrirati proizvod unutar 30 dana od datuma kupnje
  • Dostaviti račun za uređaj
  • Dostaviti na uvid račune za servis za svaku garancijsku godinu u slučaju reklamacija (bez računa se ne računa)
  • Servis od strane ovlaštenih partnera (svake godine kao što je navedeno na jamstvenom listu)
  • Jamstvo se odnosi na gore navedene zidne uređaje Hyundai stambene serije klima uređaja
  • Jamstvo se odnosi samo na uređaj, ne i na montažu i instalaciju
  • Jamstveni list
  • Svi gore navedeni uvjeti trebaju biti zadovoljeni da bi garancija vrijedila (i za 3+2 i 10 god)

Garanciju i popravak uređaja izvršava naš ovlašteni servis u sastavu firme Alfasol d.o.o. koja je generalni zastupnik Hyundai uređaja za jugoistočnu Europu.